Från en häst till många

Det kanske är en flickdröm det där med att få en häst som liten. Jag drömde i alla fall om det. Fantiserade om hur det skulle vara att ta hand om en egen ponny. Vilken lycka det skulle vara. Vid ett tillfälle försökte jag och en kompis spara ihop pengar till en. Men till skillnad från i böcker när flickor kommer över en halt och lytt häst för en hundring så ser ju verkligheten lite annorlunda ut. Så det blev aldrig någon häst.

Men nu stå i stället flera hästar i garaget. Det där garaget som jag drömde om att det skulle stå en häst i. Ja man tänker ju inte riktigt på hur det skulle vara för hästen när man är liten så att säga. Bara den hade tak över huvudet, rent kring sig och mat och vatten så skulle det ju gå bra. De hästar som nu bor hos mig är betydligt lättare att sköta om. En Husqvarna Roulette -61 och så Intrudern då.

Det hela började nog egentligen redan när jag skulle fylla 16 år. Jag ville ta lätt mc-kort. Det blev det inte tal om. Min pappa deklarerade bestämt att de där maskinerna var inte byggda för att gå så fort som de fick göra. Så något lätt kort blev det inte. Men drömmen har ändå legat kvar om att få köra hoj. Kanske inte så aktivt alla år men ändå.

Så förra året fick jag min Husqvarna moppe i present. Det ändrade allt. Jag som faktiskt bara vid något enstaka tillfälle suttit på något med två hjul och en motor, skulle vid snart 42 års ålder börja köra veteranmoppe! Att åka tvåtakt med blårök bakom sig är något speciellt. Var man än kommer så brukar folk börja prata med en. Folk blir glada och ler. Ja, de flesta i alla fall. Så klart att det ska finnas någon motsträvig jäkel som hytter åt en när man kommer puttrande på en cykelväg. Men det få man ta.

Fast ganska snart kände jag att det där med mc vore nog nåt att förverkliga. Jag ville åka längre bort på kortare tid. Jag ville känna lite mer fart också och jag ville ha en mc. Så jag bestämde mig för att sälja min Opel Rekord -58 och ta mc-kort för de pengarna. Rekorden köpte jag mitt i januari 2001 och utan att ha sett den ens åkte jag och hämta upp den. Den resan minns jag som i går. Total snöstorm på vägen hem. Sen blev den stående i ett garage i över sex månader innan jag körde i den lite under sommaren 2002 och 2004.

Så även om det var svårt att släppa Opeln så blev det så. Körkortet är jag på väg att ta och så fick jag då Intrudern – världens finaste present på alla sätt. En hoj som kommer ge så mycket känslor och upplevelser i framtiden. Jag är lyckligt lottad.

I år fyller jag 43. Nästa år hoppas jag att grabben, som blir 14, vill följa med på lite hojåka med morsan.

Jag hoppas också få med mig många fler på vägarna, min pappa, hans fru, min farbror, min storebror, min granne Bobban och många fler goa vänner, nya och gamla, som åker hoj.

Moppen har en egen blogg – du hittar den här: Lillys Moppeblogg

 


From one horse to many horses

Perhaps it’s a little girls dream to get a horse while growing up. At least I dreamt about it. Fantasized about what it would be like to take care of my own pony. What a blizz it would be. At one time, a friend and I, tried to save up money to buy one. But unlike in kids books when little girls can get a limp horse for a couple of bucks, the reality looks a bit different. So there never was a horse for us.

But now there are more horses in my garage. That garage where i dreamt about having a horse in. Well, you dont’t think too much about what it would be for the horse when your a kid. As long as it had a roof over its head, clean bedding and food and water it would be just fine. The horses that live there now are conciderably easier to manage. A Husqvarna Roulette ’61 and the Intruder, of course.

I think it all started when I was to turn 16. I wanted a licens for 125cc bikes. But that would not happen. My dad firmly declared that those bikes were not constructed to be ridden as fast as they did. So no licens for me. But the dream of riding a bike has stayed. Perhaps not as active all years but still.

So last year I got my Husqvarna moped as a gift. It changed everything. In fact, before I got it, I had only been on a two wheels vehicle about one or two times. And now, at 42 years of age, I was gonna start riding a veteran moped! Riding a two strok with blue smoke behind you is something special. Where ever you go people start talking to you. People get happy and smile. Well, at least almost everybody. There are always som grouchy old people who rais their fist in the air and yells at you when you come riding on the bicycle roads. You just have to take it.

But pretty soon I felt that the thing about a bike would be something to implement. I wanted to get further in less time. I wanted some more speed as well and I wanted a bike. So I decided to sell my Opel Rekord ’58 and use the money for my licens. I purchased the Rekord in January 2001 and without even seeing it first, I went to bring it home on a trailer. I remeber that trip as if it was yeasterday. Total snowstorm on the way home. It ended up sitting in my garage for more than half a year before i drove it a bit during the summer of 2002 and 2004.

So even if I had a hard time letting go of my Opel it had to be that way. I’m on my way to get my licens and then I got the Intruder – the worlds best gift in so many ways. I bike that will give me so many feelings and experiences in the future. I am so lucky.

This year I turn 43. Next year my kid turns 14 and I hope that he wants to go riding some with his mom.

I also hope to get lots of more people with me on the road, my dad, his wife, my uncle, my big brother, my neighbour Bobban and many more lovely friends, new and old, who all ride bikes.

The moped has its own blogg. You can find it here but it’s not in English I’m afriad. Lillys Moppeblogg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s